Scopul și Obiectivele Asociației

Extras din Statutul ASOCIAȚIEI PĂRINŢILOR COMUNITATEA WALDORF BRAŞOV:


ART. 5 Scopul Asociației

Scopul Asociației cuprinde:

  • promovarea, implementarea și dezvoltarea educaţiei alternative, pornind de la principiile pedagogiei Waldorf și a altor domenii care au la bază principiile elaborate de filozoful şi omul de ştiinţă Rudolf Steiner;
  • susţinerea și, după caz, înfiinţarea de centre de activități, unități de învăţământ antepreșcolar, preșcolar, şcolar (de tip creșă, grădiniță, școală primară, școala gimnazială, liceu) cu pedagogie Waldorf;
  • implementarea educației copiilor în armonie cu natura, mediul înconjurător, protejarea mediului și a animalelor, înființarea unor spații amenajate drept adăposturi pentru animale care să permită interacţiunea și creşterea empatiei copiilor cu animalele.
  • implicarea copiilor în activități de ecologizare și reciclare a materialelor, cu impact semnificativ asupra mediului inconjurator.

ART. 6 Obiectivele Asociaţiei

Asociaţia are următoarele obiective:

1. Constituirea sau, după caz, susţinerea de centre de activități, unități de învăţământ antepreşcolar, preșcolar, şcolar (de tip creșa, grădiniţa, şcoala primară, şcoala gimnazială, liceu) cu pedagogie Waldorf;

2. Sprijinirea activităţilor şcolare şi extraşcolare ale unităţilor de învăţământ precizate mai sus;

3. Sprijinirea aprofundării şi extinderii metodelor pedagogiei Waldorf; pregătirea şi instruirea membrilor asociaţiei şi a cadrelor didactice din centrele de activități și unităţile înfiinţate, prin subvenţionarea integrală sau parţială a costurilor studiilor sau specializărilor în ţară sau străinătate;

4. Organizarea şi finanțarea de simpozioane cu tematică specifică pedagogiei Waldorf precum şi participarea prin delegați la congrese, simpozioane sau alte forme de participare organizate în ţară sau în străinătate cu suportarea integrală sau parţială a costului deplasării şi a eventualelor taxe de participare;

5. Sprijinirea și finantarea altor unități ale altor asociaţii sau fundaţii cu obiective asemănătoare pe bază de protocol sau contract;

6. Construcţia şi amenajarea sau, după caz, finanţarea construcției și amenajării unor spații proprii de învățământ și activități extrașcolare care au la bază pedagogia Waldorf;

7. Desfăşurarea de activităţi de colaborare cu alte organizaţii similare sau persoane fizice din ţară şi străinătate;

8. Organizarea şi finanţarea unor tabere pentru elevi sau tineri din ţară şi străinătate având drept scop socializarea, schimburi culturale sau protecţia mediului înconjurător şi/sau protecția animalelor;

9. Participarea la programe şi proiecte cu finanţare națională sau internaţională ca iniţiator, ca partener sau beneficiar;

10. Organizarea si finanțarea unor programe de educație, atât în spațiile proprii, cât și în colaborare cu alte instituții, cu privire la modul în care pedagogia Waldorf promovează protecția mediului și a animalelor, ecoturismul și necesitatea unei vieți în armonie cu natura;

11. Organizarea de cluburi sau cercuri ale copiilor, organizarea de tabere;

12. Organizarea de serbări, spectacole, expuneri şi conferinţe în conformitate cu scopurile asociației;

13. Editarea de publicaţii şi multiplicarea de material didactic cu specific Waldorf, editarea şi comercializarea de cărţi, reviste, publicaţii, precum şi de vederi, pliante sau alte materiale asemănătoare, cu scopul obținerii de venituri necesare asociaţiei şi promovării imaginii acesteia sau a centrelor de activităţi și/sau a unităţilor de învăţământ Waldorf;

14. Acordarea de burse de susţinere pentru plata integrală sau parțială a taxelor educaționale în instituțiile de învățământ Waldorf, pe baza unei analize a situaţiei de către conducerea Asociației;

15. Promovarea şi sprijinirea educaţiei alternative şi a educației non-formale;

16. Organizarea și finanțarea de excursii, schimburi de experiență la nivel național și internațional pentru elevi, profesori și membrii asociației. 

17. Organizarea de activități economice directe şi de alte acţiuni în strânsă legătură cu scopul asociaţiei pentru obţinerea de fonduri pentru autofinanțarea Asociaţiei, precum organizarea de expoziții cu vânzare, activitatea de producţie în atelierele proprii sau ale şcolii, activitate de vânzare a produselor proprii sau achiziţionate, închirieri ale bazei materiale;

18. Înființarea de societăţi comerciale pentru obținerea de venituri.


Lesen Sie die deutsche Version hier.

Read the English version here.